Historik

Företaget har sitt ursprung från 1950-talet med oljeinstallationer som huvudsaklig verksamhet. Varmluftspannor blev den första egna produkten och de levererades i stort antal under 60- och 70-talet. Under 60-talet kompletterades verksamheten, då företaget började tillverka och installera ventilationsanläggningar. Parallellt med ventilationsanläggningar utvecklades produkter för industriell ytbehandling. Januari 1970 flyttades företaget från Skellefteå till Burträsk och inriktningen blir tydligt koncentrerad till ventilations-, ytbehandlings- samt energiåtervinningsanläggningar. Senare tillkom även produkter för stoftavskiljning. I slutet av 70-talet och under 80-talet utvecklades ytbehandlingsdelen till att utgöra hälften av omsättningen, med Norden som marknad. Under 90-talet har även ett komplett program för ventilationsaggregat övertagits och utvecklats med inbyggt värmeåtervinningssytem med 75-85% verkningsgrad och för den varma perioden möjlighet till temperatursänkning med evaporativ kylning. Företaget har idag ett attraktivt produktprogram inom ytbehandling och ventilation/värmeåtervinning som kan erbjudas i kundanpassade installationer.

Affärsidé

Tervento Engineering AB skall utveckla samt marknadsföra miljövänliga och energieffektiva produkter och anläggningar för ventilation och lackering.
Vårt företag skall inom dessa områden vara teknik- och kvalitetsledande.

Pär Johansson
VD